Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào về bạn mà bạn có thể được nhận dạng hoặc có thể nhận dạng được. Điều này có thể bao gồm các thông tin như:

 • Họ tên, ngày sinh, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại, số điện thoại di động, chi tiết tài chính, chẳng hạn như thẻ thanh toán mà bạn sử dụng để mua sản phẩm…
 • Thông tin về thiết bị của bạn (chẳng hạn như địa chỉ IP, là mã số thiết bị của bạn có thể cung cấp thông tin về quốc gia, khu vực hoặc thành phố nơi bạn ở).
 • Thông tin liên quan đến cách bạn sử dụng và tương tác với các trang web, ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi.

Đôi khi các trang web và ứng dụng của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web và dịch vụ không thuộc nhóm dịch vụ của TTcongnghe. Các trang web và dịch vụ này có chính sách bảo mật của riêng họ. Nếu bạn nhấp vào liên kết đến các trang web và ứng dụng không phải của TTcongnghe, bạn nên đọc chính sách bảo mật được hiển thị trên trang web của họ.

Chúng tôi là ai và cách liên hệ với chúng tôi:

TTcongnghe là đơn vị kiểm soát dữ liệu liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi chịu trách nhiệm quyết định cách thức và lý do chúng tôi giữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn liên hệ trực tiếp với chúng tôi, bạn có thể tìm thấy chi tiết liên hệ của chúng tôi theo email: [email protected].

Các loại dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập về bạn:

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập các trang web và ứng dụng của chúng tôi, đăng ký sản phẩm hoặc dịch vụ, đóng góp cho báo Thanh Niên hoặc khi bạn tương tác với chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn theo luật hiện hành. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn theo nhiều cách khác nhau:

 • Trực tiếp từ bạn, khi bạn đăng ký dịch vụ của chúng tôi và khi bạn duyệt các trang web của chúng tôi hoặc sử dụng các ứng dụng của chúng tôi.
 • Dữ liệu cá nhân chúng tôi tạo ra về bạn, ví dụ: dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sử dụng để xác thực bạn hoặc dữ liệu cá nhân ở dạng địa chỉ IP của bạn hoặc tùy chọn của bạn.
 • Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ các bên thứ ba, ví dụ: dữ liệu cá nhân giúp chúng tôi chống gian lận hoặc chúng tôi thu thập, với sự cho phép của bạn, khi bạn tương tác với các tài khoản mạng xã hội của mình.

Bạn có thể thay đổi hoặc xóa các chi tiết này bằng cách sử dụng chức năng cài đặt Thông tin cá nhân trong tài khoản TTcongnghe của mình.

Cách chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân khi bạn:

 • Đăng ký tài khoản trên TTcongnghe.com
 • Thanh toán hoặc mua bất kỳ sản phẩm / dịch vụ nào khác
 • Tham gia các cuộc thi hoặc khảo sát của chúng tôi
 • Sử dụng thiết bị di động, smartphone để truy cập nội dung của chúng tôi
 • Truy cập và tương tác với bất kỳ trang web và ứng dụng nào của chúng tôi
 • Thông qua cookie của trình duyệt và công nghệ tương tự khác
 • Khi bạn liên hệ với chúng tôi qua email, mạng xã hội, ứng dụng của chúng tôi hoặc các công nghệ tương tự

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua các trang web và ứng dụng của mình khi chúng tôi có lý do chính đáng và cơ sở pháp lý để thực hiện. Chúng tôi xác định các cơ sở pháp lý dựa trên các mục đích mà chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.